خدمات شرکت تعاونی خدمات آموزشی و پژوهشی خوارزمی جنوب شرق

آموزش ویژه معلمان و کارکنان آموزشی و پرورشی

مشاوره تخصصی تحصیلی تربیتی

خدمات پژوهشی

سامانه مدیریت یادگیری نوین سمین

آخرین اخبار و مطالب

فرایند شرکت در دورهای آموزشی شرکت خوارزمی

1-کلیک بر روی عبارت (ثبت نام در دوره های آموزشی )بالای صفحه اصلی سایت 2-مطالعه شرایط و مقررات شرکت در دورها و ملاحظه جدول مشخصات دوره ها 3-کلیک بر روی لینک http://www.saminyad.ir/kharazmicoedu و ورود به پنجره بعد 4-کلیک بر روی عبارت راهنمای استفاده از سامانه در سمت راست بالای پنجره و مطالعه دقیق راهنما 5-کلیک

Read More

مشاورین

مشاورین فعال در مرکز مشاوره حامی *آقای حمیدرضا آرمان – دکتری روانشناسی تربیتی ارائه مشاوره در زمینه تحصیلی و تربیتی *خانم اعظم رشیدی – دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت ارائه مشاوره در زمینه خانواده و ازدواج ، کودک، فرزند پروری ، بازی درمانی ، سکس تراپی *آقای محمدرضا سلطانی زاده – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ارائه

Read More