درباره ما

شرکت تعاونی خدمات آموزشی و پژوهشی خوارزمی جنوب شرق

شماره ثبت: 10543

حوزه فعالیت ها:

1- تاسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و پرورشی در دوره های مختلف تحصیلی

2- تاسیس آموزشگاه های زبان خارجه، علمی، رایانه، هنری، فنی و حرفه ای، ورزشی

3- تاسیس مرکز مشاوره خانواده

4- تاسیس مرکز رفع اختلالات یادگیری

5- اجرا و برگزاری دوره های آموزشی

6- برگزاری اردوهای علمی، آموزشی، تفریحی، زیارتی

7- برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی، علمی و تخصصی

8- تامین نیروی انسانی در زمینه خدمات آموزشی، اداری و خدماتی ادارات، سازمان ها و نهادها

9- برگزاری همایش ها و جشنواره های علمی ، فرهنگی و آموزشی

10- انجام پروژه های بنیادین و کاربردی مورد نیاز نهادها، سازمان ها و ادارات