ثبت نام در دوره های آموزشی

لطفا قبل از ثبت نام ,شرایط  و مقررات زیر را بخوانید و سپس جهت ثبت نام اقدام فرمایید .ثبت نام در دوره ها به معنی قبول شرایط و مقررات زیر می باشد.

1-شرکت در کلیه دوره ها داوطلبانه بوده و کلیه معلمین دولتی و غیر دولتی و نیروهای آزاد  , و آموزش دهندگان سواد آموزی  و مشمولین بخشنامه 7105-تبصره 10 ماده 17(پیش دبستانی- خرید خدمات -حق التدریس غیرمستمر قبل از سال 91)می توانند در این دوره هاثبت نام نمایند

2- برای کلیه شرکت کنندگان در دوره ها که حد نصاب قبولی در دوره ها را  کسب نمایند گواهینامه  معتبر صادر خواهد شد

3-استفاده از مزایای گواهینامه ها تابع  قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش خواهد بود

4- امکان ثبت گواهینامه در سامانه ltmsبرای واجدین شرایط وجود دارد

5-شرکت همزمان در چند دوره ی مجازی امکان پذیر است.

6-برگزاری تمامی دوره ها به صورت حضوری با درخواست منطقه یا مدرسه به صورت مشارکتی امکان پذیر میباشد.در این رابطه مدیران محترم مدارس متقاضی با شرکت می توانند تماس بگیرند.

6- برای ثبت نام در دوره ها ابتدا جدول مشخصات اجمالی دوره ها را ملاحظه نمایید سپس از لینک پایین صفحه (ذیل جدول )وارد سامنه ثبت نام و برگزاری دوره ها بشوید.

ردیف  عنوان دوره مخاطبین  کد دوره ساعت شروع ثبت نام شروع  دوره مجازی هزینه دوره (تومان)
1 بدو خدمت معلمان معلمین 91402409 54 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 54000
2 سند تحول بنیادین معلمین 91402095 16 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 16000
3 ارزشیابی کیفی توصیفی معلمین 91400715 20 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 20000
4 مدیریت کلاس درس کلیه کارکنان 91401522 32 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 32000
5 راهنمای عملی نگارش طرح درس کلیه کارکنان 91400311 24 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 24000
6 روش ها و فنون تدریس معلمین 91400312 24 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 24000
7 درس پژوهی معلمین 99506117 18 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 18000
8 سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی معلمین 91400717 24 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 24000
9 روانشناسی تربیتی معلمین 91401177 24 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 24000
10 اصول  طراحی آموزشی معلمین 91400457 16 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 16000
11 روانشناسی تفاوتهای فردی کلیه کارکنان 91401116 20 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 20000
12 مقاله نویسی کلیه کارکنان 99506152 24 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 24000
13 رهبری آموزشی کلیه کارکنان 91400479 24 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 24000
14 خلاقیت و نوآوری در مدرسه کلیه کار کنان 91400522 24 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 24000
15 مدیریت ارتباطات موثر در مدرسه کلیه کار کنان 91301259 16 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 16000
16 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه کار کنان 93101434 8 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 8000
               
1 تولید محتوای الکترونیکیe-content معلمین 92002414 48 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 48000
2 آموزش الکترونیکی e-learning کلیه کار کنان 91400810 24 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 24000
3 مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه کلیه کار کنان 92003079 22 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 20000
4 سیستمهای چند رسانه ای کلیه کار کنان 91400806 20 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 20000
5 نرم افزار تخصصی چند رسانه ای کلیه کار کنان 92002975 12 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 12000
6 تجارت الکترونیکی کلیه کار کنان 91400863 6 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 6000
7 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک کلیه کار کنان 91400865 8 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 8000
8 شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان کلیه کار کنان 92002311 8 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 8000
9 مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهارت اول کلیه کارکنان 92002520 12 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 12000
10 استفاده از رایانه و مديريت فايل‌ها مهارت دوم کلیه کارکنان 92002521 8 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 8000
11 واژه پردازها WORD مهارت سوم کلیه کارکنان 92002522 26 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 26000
12 صفحه گسترده ها EXCEL مهارت چهارم کلیه کارکنان 92002523 26 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 26000
14 بانک های اطلاعاتی ACCESS مهارت پنجم کلیه کارکنان 92002524 26 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 26000
15 ارائه اطلاعات به صورت کامپیوتری POWER POINT مهارت ششم کلیه کارکنان 92002525 20 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 20000
16 اطلاعات و ارتباطات INTERNET مهارت هفتم کلیه کارکنان 92002526 12 99/04/10 پس از واریز وجه دوره 12000

 

در صورتیکه قوانین و مقررات فوق الذکر مورد قبول شما می باشد جهت ثبت نام در دوره ها بر روی لینک زیر کلیک نمائید

http://www.saminyad.ir/kharazmicoedu