فرایند شرکت در دورهای آموزشی شرکت خوارزمی

1-کلیک بر روی عبارت (ثبت نام در دوره های آموزشی )بالای صفحه اصلی سایت 2-مطالعه شرایط و مقررات شرکت در دورها و ملاحظه جدول مشخصات دوره ها 3-کلیک بر روی لینک http://www.saminyad.ir/kharazmicoedu و ورود به پنجره بعد 4-کلیک بر روی عبارت راهنمای استفاده از سامانه در سمت راست بالای پنجره و مطالعه دقیق راهنما 5-کلیک

Read More